göz nuru ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İyi bir iş ortaya çıkarmak için yapılan emek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz nu-ru