göz memesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz etçiği. "(Gözün iç açısındaki kırmızı çıkıntı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz me-me-si