göz kapağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz yuvarlarının önünde bulunan, birbirine yaklaşarak gözü örten, kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz ka-pa-ğı