göz erimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ufuk. "(Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz e-ri-mi