göz bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözün yapısının, çalışmasının ve hastalıklarının incelendiği hekimlik dalı, oftalmoloji

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz bi-li-mi