göz bağcılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz bağcının yaptığı iş, illüzyonizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

El çabukluğu ile göz boyama


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz bağ-cı-lık