gözünde şimşek veya şimşekler çakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

sert ve şiddetli darbe yüzünden göz önünde yıldızlar oluşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok sevindiğini belli etmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

çok kızmak, öfkelenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zün-de şim-şek veya şim-şek-ler çak-mak