gözünü veya gözlerini açmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uyanmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kendine gelmek, ayılmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

uyanık, dikkatli bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü-nü ve-ya göz-le-ri-ni aç-mak