gözü yüksekte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bulunduğu durumdan çok üstün olan bir duruma ulaşma amacı güden "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü yük-sek-te