gözü veya gözleri açılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uyanmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

iyiyi kötüyü veya kendisine yarayanı ayırt eder duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü ve-ya göz-le-ri açıl-mak