gövem eriği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıç. "(Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, geyik dikeni, akdiken)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-vem e-ri-ği