gövdelenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gövde oluşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gövde kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
göv-de-len-mek