götürü pazarlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin bütünü ile ilgili olarak fiyatı üzerinde anlaşma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-tü-rü pa-zar-lık