götürü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen "(iş vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,ticaret"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiyatını toptan belirleyerek

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "götürü iş" "götürü pazarlık" "götürü tur"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-tü-rü