göstermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirtmek, anlatmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin etkisi altında tutulmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanıtla inandırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğretmek, açıklamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapmasını söylemek, görevlendirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, nesnesiz"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Görünmek, benzemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "yardımcı fiil"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert bir biçimde karşılık vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-mek