gösterme parmağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşaret parmağı. "(Elde, başparmaktan sonraki parmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-me par-ma-ğı