gösterme hakkı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hukuk, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-me hak-kı