göstericilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göstericinin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösterici olma durumu


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-te-ri-ci-lik