gösterişsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösterişi olmayan, mütevazı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösteriş yapmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Görkemsiz. "(Görkemi olmayan, ihtişamsız, şaşaasız, tantanasız)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-te-riş-siz