ne demek?

gösteriş yapmaya başlamak

Hecelenişi / Hecelemesi;

gös-te-ri-şe kaç-mak