gösteriş yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-te-riş yap-mak