ne demek?

Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden kimse; fiyakacı, polimci

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gös-te-riş-çi