göstergeç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işının yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen alet, monitör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden niteliğini denetleyen alet, monitör

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Televizyon, bilgisayar vb.nde görüntü ile sesin niteliğini eşleme, görüntü seçimini gerçekleştirme, görüntüyü yayımlama gibi işlerin denetlenmesinde kullanılan alet, monitör


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-geç