gösterge ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ekonomi"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir "(II)", indikatör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "gösterge bilimi" "benzin göstergesi" "gaz göstergesi" "mazot göstergesi" "sapma göstergesi" "sayı göstergesi" "yağ göstergesi" "yağış göstergesi" "yakıt göstergesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-ter-ge