gösterebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gösterme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göstermeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gös-te-re-bil-mek