görsel sanatlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ressamlık, oymacılık, heykelcilik, mimarlık vb. sanatlar, plastik sanatlar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-sel sa-nat-lar