görsel işitsel çağrışım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eğitim bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-sel i-şit-sel çağ-rı-şım