görmemişlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görmemiş olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görmemişçe davranış


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-me-miş-lik