görmemiş görmüş güle güle ölmüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`görgüsüz kişi, günün birinde ummadığı bir şeyi elde ederse sevincinden ne yapacağını şaşırır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-me-miş gör-müş güle güle öl-müş