görmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlamak, kavramak, sezmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanına gidip konuşmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

İlişkili birleşik kelimeler; "içgöreç" "uzgören" "ırakgörür" "uzgörür" "sıtmagörmemiş" "güngörmez" "dünya görmüş" "umurgörmüş"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-mek