görme engellilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görme engelli olma durumu, körlük, âmâlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-me en-gel-li-lik