görmüşlük duygusu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişinin, yeni bir yaşantıyı eskiden de yaşamış olduğu yolundaki duygusu, görmüşlük hissi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-müş-lük duy-gu-su