görmüş geçirmiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görgülü, geçmişte iyi günler yaşamış, güngörmüş, deneyimli

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-müş ge-çir-miş