görkemsizlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görkemsiz olma durumu, gösterişsizlik, ihtişamsızlık, şatafatsızlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gör-kem-siz-lik