görevlilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevli olma durumu, memurluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Resmî iş


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev-li-lik