görevlendirilebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevlendirilme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev-len-di-ri-le-bil-mek