görevlendirebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevlendirme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Görevlendirmeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev-len-di-re-bil-mek