görevden veya görevinden almak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bulunduğu makama ait sorumlulukları elinden almak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev-den ve-ya gö-re-vin-den al-mak