görev ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İşlev. "(bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, fonksiyon)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Resmî iş, vazife

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizyoloji"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "görev adamı" "görev kurbanı" "görev şehidi" "ek görev" "son görev" "vatani görev"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rev