görelilik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Var olabilmek veya belirlenebilmek için bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, bağıntılılık, izafilik, izafiyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-re-li-lik