göreli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göreceli. "(varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, bağıntılı, izafi, nispi, rölatif)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-re-li