görecelik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-re-ce-lik