görece ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-re-ce