görüntü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Manzara

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon , sinema"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "ardıl görüntü" "pozitif görüntü" "ardışık görüntü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rün-tü