görüngücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüngücülük yanlısı olan, olaycı, fenomenist

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rün-gü-cü