görüngü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyularla algılanabilen her şey, fenomen. "(zıt anlamlısı: numen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

İlişkili birleşik kelimeler; "görüngü bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rün-gü