görünen köy kılavuz istemez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ne kadar gizlense de gerçekler ortadadır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rü-nen köy kı-la-vuz is-te-mez