görünüşte ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa, zahiren

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rü-nüş-te