görümlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalnız görülmek için konulan nesne

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nişanlanan kıza, ilk kez görmeye gidildiğinde erkek tarafından takılan veya verilen armağan

İlişkili birleşik kelimeler; "yüz görümlüğü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüm-lük