görülmemiş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rül-me-miş